Úvodní stránka > Branná soutěž 2019

Branná soutěž 2019

„ZVEDNĚME DĚTI OD POČÍTAČŮ!“

 

Ředitel Krajského vojenského velitelství České Budějovice

plukovník Ing. Alois Urban

vyhlašuje, v rámci projektu Příprava občanů k obraně státu, brannou soutěž
určenou pro žáky 2. stupně základních škol v Jihočeském kraji.

PROPOZICE

krajského kola

BRANNÉ SOUTĚŽE ředitele KVV České Budějovice

Cíl: rozvíjet schopnosti a dovednosti žáků v občanské výchově, naplňovat cíle projektu Příprava občanů k obraně státu (POKOS)

Datum: pátek 24. května 2019 od 8:00 hod. (start 9:30 hod.)

Místo konání: Výstaviště České Budějovice

Cílová skupina: žáci 6 až 9 tříd základních škol Jihočeského kraje

Organizátor krajského kola: Krajské vojenské velitelství České Budějovice

Spolupracující: Krajský úřad Jihočeského kraje, obce s rozšířenou působností (ORP) Jihočeského kraje, Odbor komunikace sekce státního tajemníka Ministerstva obrany, vojenské útvary dislokované v Jihočeském kraji

Účast: 17 družstev z řad vítězů oblastních kol pořádaných spolupracujícími ORP z Jihočeského kraje nebo přímo nominovaných družstev ORP.

 • Pořadatel účastníkům finále zajistí zajímavý program, občerstvení a věcné ceny s nejen brannou tématikou a nejen pro vítěze
 • Pokud se některý OÚ ORP do procesu výběru školy nezapojí a KVV bude známo (přihlášení školy na: kvvcb@army.cz), že školy z teritoria takového ORP mají zájem o účast v soutěži, vybere reprezentanta ORP do finálového kola soutěže ředitel KVV na základě testu, který v takovém případě školy z teritoria příslušného ORP dodatečně od KVV obdrží
 • otázky v testu (i na soutěžních stanovištích) budou čerpány z publikace „Příprava občanů k obraně státu“, autor: Ing. Gerhát a kolektiv, Praha 2018, ISBN 978-80-7278-9 (bylo distribuováno na ORP, nebo volně ke stažení na: http://www.army.cz
 • V případě rovnosti výsledků, rozhodne los
 • Školy, které budou vybrány k účasti v krajském kole obdrží pozvánku s dalším upřesněním a pokyny
 • První dvě vítězná družstva se nominují do celostátního kola soutěže s brannou tématikou „Battlefield“ pořádané Československou obcí legionářskou

Plánované soutěžní disciplíny v krajském kole soutěže:

1. Překonání lanové překážky (vodorovné lano, do 1m nad zemí, druhé rovnoběžné
ve výši prsou k přidržení), za překonání překážky bez kontaktu se zemí za každého člena týmu 1 bod

2. Určování světových stran bez použití technických orientačních pomůcek, za každý správně vysvětlený způsob určování světových stran 1 bod

3. Transport raněného (nosítka i improvizované způsoby), popis a praktická ukázka způsobů

4. Střelba ze vzduchovky (na 10 m, 5 ran, otevřená mířidla, vleže), celkový počet nastřílených bodů za celé družstvo děleno deseti = celkový počet bodů (po zaokrouhlení)

5. Hod granátem (gumová imitace) do dálky, součet dohozených metrů za celé družstvo děleno deseti = celkový počet bodů (po zaokrouhlení)

6. Práce s mapou a buzolou (orientace mapy, topografické značky, plánování trasy apod.), za každý splněný úkol 1 bod

7. Odhad vzdáleností ve volné přírodě, popsání a předvedení způsobů hodnoceno rozhodčím na stanovišti od 0 do 10 bodů

8. Poskytování první pomoci, popsání a předvedení způsobů hodnoceno rozhodčím na stanovišti od 0 do 10 bodů

9. Hod granátem (gumová imitace) na cíl (ve vzdálenosti 15 m obdélník 2 x 6 m), hází každý člen družstva 3 krát, každý zásah za 1 bod

10. Překonání vodní překážky na raftu, hodnotí se dosažený čas od 0 do 10 bodů

11. Člunkový běh (6 x 10 metrů štafetový způsob), hodnotí se celkový čas celého družstva od 0 do 10 bodů

12. Vědomostní stanoviště (téma: AČR, historie, technika, složky, hodnosti, úkoly…), odpovědi hodnoceny rozhodčím na stanovišti od 0 do 10 bodů

13. Vědomostní stanoviště (téma: ČR, historie, významné události, místopis, osobnosti…), odpovědi hodnoceny rozhodčím na stanovišti od 0 do 10 bodů

14. Uzlování, za každý předvedený typ uzlu 1 bod

15. Silové cvičení - dřepy, štafetový způsob počet dosažených kliků děleno deseti = počet bodů (po zaokrouhlení)

16. Silové cvičení – kliky, štafetový způsob počet dosažených kliků děleno deseti = počet bodů (po zaokrouhlení)

17. Silové cvičení – leh-sed, štafetový způsob počet dosažených kliků děleno deseti = počet bodů (po zaokrouhlení)

Organizátor si vyhrazuje právo na dílčí změny v disciplínách a jejich hodnocení.

Uvažovaná délka trasy závodu: do 3 km

Start: hromadný z určeného místa, střídání družstev na stanovištích jednotlivých disciplín po deseti minutách na pokyn rozhodčího na stanovišti

Řešení stížnosti a podávání protestů: protesty možno podat řediteli soutěže do deseti minut od ukončení závodu

Diskvalifikace družstva: o diskvalifikaci družstva rozhoduje ředitel soutěže a to na základě oprávněného návrhu některého z rozhodčích na stanovišti. Důvody diskvalifikace jsou: vynechání stanoviště, hrubé a urážlivé chování k ostatním účastníkům soutěže, rozhodčím a organizátorům

Vyhlášení výsledků: za účasti všech účastníků po skončení soutěže bude vyhlášeno pořadí jednotlivých družstev

Další informace:

 • přihlášky elektronicky do 30. dubna 2019 na kvvcb@army.cz
 • šestičlenné družstvo, min. 1 dívka + přítomna alespoň 1 osoba jako pedagogický dozor (neúčastní se soutěže!) s možností přizvání dalších dětí ze školy jako publika
 • kontaktní osoby: prap. Mgr. Petr Daňhel, tel. 973 321 244

                         prap. Miroslav Lyga, tel. 973 321 223

                         prap. Petr Švaňa, tel. 973 321 533

 • Do přihlášky je nutné uvést zvolené jméno družstva, název základní školy a ORP pod které škola spadá, jméno odpovědné osoby za školu, včetně telefonního spojení a emailové adresy (musí být starší 18 let a bude následně kontaktována). Osobní údaje členů družstva není třeba do přihlášky uvádět
 • Při přípravě a v případě pořádání školních či oblastních kol je možné inspiraci
  i vědomosti čerpat na odkazech:
 • www.pokos.army.cz
 • www.army.cz
 • www.msmt.cz

 

      Propozice krajského kola Branné soutěže ředitele KVV České Budějovice 2019

Nahoru