Úvodní stránka > Dobrovolná vojenská cvičení

Dobrovolná vojenská cvičení

Dobrovolné vojenské cvičení (DVC) je příležitostí pro ty občany, kteří pro pracovní a jiné povinnosti nemohou vykonávat službu v aktivní záloze, přesto se ale hodlají dle svých možností osobně zapojit do činnosti ozbrojených sil České republiky. O účast na DVC se mohou ucházet také občané se základním vzděláním.  

Poskytuje občanům ČR základní vojenskou přípravu v redukovaném časovém rámci. Může tak být vhodnou aktivní cestou pro časově velice vytížené zájemce o praxi ve světě ozbrojených sil. Oproti aktivní záloze se na vojáky v záloze absolvující dobrovolná vojenská cvičení nevztahuje povinnost náhlého povolání do služby dle aktuální potřeby ozbrojených sil, stejně tak nebudou tito plnit úkoly mimo území ČR.

Pokud není stát v ohrožení nebo nenastane válečný stav, může občan dobrovolně převzít výkon branné povinnosti, když požádá o účast na vojenském cvičení v rámci přípravy k obraně České republiky v souladu s branným zákonem. Na dobrovolné vojenské cvičení je voják povolán nejdéle do 2 let ode dne podání žádosti. Výcvik probíhá na bázi dobrovolnosti, pokud se voják v záloze na příslušné cvičení nepřihlásí, nebude na ně vyslán.

Další informace jsou k dispozici i na stránkách army.cz.

Pokud máte zájem o dobrovolné vojenké cvičení, nejříve navštivte specializované stánky http://kariera.army.cz/cz/aktivni-zaloha/13747/dobrovolne-vojenske-cviceni. Na stránkách je možné se přímo registrovat jako zájemce o DVC v registračním formuláři.

Nahoru