Úvodní stránka > Ostatní aktivity KVV

Ostatní aktivity KVV

Další aktivity Krajského vojenského velitelství České Budějovice

Krajské vojenské velitelství se podílí na zabezpečení péče o válečné veterány, rehabilitované a vojenské důchodce.

Zástupci Krajského vojenského velitelství České Budějovice se již několikátý rok pravidelně zúčastňují pietního aktu k uctění památky amerického pilota, který byl setřelen 17. dubna 1945 u obce Boršov nad Vltavou. Tento pietní akt je připomenutím této válečné tragédie, událostí 2. sv. války a obětí spojeneckých vojsk. Akci pravidelně připravuje Obec Boršov nad Vltavou ve spolupráci s Krajským vojenským velitelstvím České Budějovice.

Ředitel Krajského vojenského velitelství České Budějovice každoročně pořádá střeleckou soutěž "O pohár ředitele KVV" pro vojenské útvary a zařízení, dislokovaná na teritoriu Jihočekého kraje, kluby vojáků v záloze a pozvané hosty. Soutěž je pořádána u příležitosti vzniku České republiky.

Příslušníci krajského vojenského velitelství spolu s ostaními vojenskými útvary na teritoriu Jihočeského kraje pomáhali každý rok při pořádání celorepublikové akce BAMBIRIÁDA, která byla největší prezentací dětských a mládežnických organizací. Akci pořádalo sdružení RADAMBUK (Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje). V současné době se Armáda České republiky na této akci nepodílí.

Pracovníci krajského vojenského velitelství a vojenských zařízení samostatného dislokačního místa České Budějovice mezi sebou pravidelně pořádají sbírku finančních prostředků na podporu Dětského centra ARPIDA České Budějovice. Vybranou částku pak ředitel KVV osobně předává řediteli dětského centra, které je nestátní neziskovou organizací, při své činnosti odkázáné i na finanční pomoc dárců, sponzorů a příznivců. Její hlavní náplní je rehabilitace dětí a mládeže se zdravotním postižením. Každý poskytnutý finanční dar je tak účinnou pomocí ke zkvalitnění a rozšíření služeb centra.

Od roku 2007 spolupracuje krajské vojenské velitelství s Vysokou školou evropských a regionálních studií, o.p.s, České Budějovice. Umožňujeme studentům na KVV vykonávat praxi a zadali jsme několik možných témat bakálářských prací.

Nahoru