Úvodní stránka > Vyhlášení Branného dne ředitele KVV České Budějovice

Vyhlášení Branného dne ředitele KVV České Budějovice

ZVEDNĚME DĚTI OD POČÍTAČŮ !!

 

Ředitel Krajského vojenského velitelství České Budějovice

plukovník Ing. Alois Urban

vyhlašuje, v rámci projektu Příprava občana k obraně státu, brannou soutěž

určenou pro žáky základních škol v Jihočeském kraji.

 

PROPOZICE BRANNÉ SOUTĚŽE Ředitele KVV 2018

 

Cíl: rozvíjet schopnosti a dovednosti žáků v občanské výchově, naplňovat cíle projektu Příprava občana k obraně státu (POKOS)

Datum: 25. května 2018 (pátek) od 10:00 hod.

Místo konání: Výstaviště České Budějovice

Cílová skupina: žáci 6 nebo 7 tříd (soutěžní pětičlenné družstvo, min. 1 dívka) + přítomna (neúčastní se soutěže!) alespoň 1 osoba jako pedagogický dozor s možností přizvání dalších dětí ze třídy jako publika.

Organizátor finálového kola: Krajské vojenské velitelství České Budějovice,

Spolupracující: Krajský úřad Jihočeského kraje, obce s rozšířenou působností (ORP) Jč regionu, Odbor komunikace sekce státního tajemníka Ministerstva obrany, vojenské útvary dislokované v Jč regionu

Kapacita: 17 družstev z řad vítězů oblastních kol pořádaných spolupracujícími ORP z Jč regionu (prozatím neupřesněno), nebo ímo nominantů ORP.

Účast v soutěži je samozřejmě a pouze dobrovolná!

Pořadatel účastníkům finále zajistí zajímavý program, občerstvení a věcné ceny s nejen brannou tématikou a nejen pro vítěze …

Pokud se některý OÚ ORP do procesu výběru školy nezapojí a KVV bude známo, že školy z teritoria takového ORP mají zájem o účast v soutěži, vybere reprezentanta ORP do finálového kola soutěže ředitel KVV na základě testu, který v takovém případě školy z teritoria příslušného ORP dodatečně od KVV obdrží.

V případě rovnosti výsledků, rozhodne los.

Plánované soutěžní disciplíny:

1. Překonání lanové překážky (vodorovné lano, do 1 m nad zemí, druhé rovnoběžné ve výši prsou k přidržení)

2. Určování světových stran (bez použití technických orientačních pomůcek)

3. Transport raněného (nosítka i improvizované způsoby)

4. Střelba ze vzduchovky (na 10 m, 5 ran, otevřená mířidla, vleže)

5. Hod granátem (gumová imitace) do dálky i na cíl

6. Práce s mapou a buzolou (orientace, topografické značky, plánování trasy apod.)

7. Odhad vzdáleností ve volné přírodě

8. Poskytování první pomoci

9. Tajná disciplína“ (závodníci se úkol dozví až na místě)

 

Uvažovaná délka trasy závodu: do 3 km.

 

Další informace:


Z každé školy se může přihlásit neomezený počet družstev.

Přihlášky elektronicky do 30. 4. 2018 na kvvcb@army.cz

Kontaktní osoby: prap. Mgr. Petr Daňhel, tel. 973 321 244


                            prap. Petr Švaňa, tel. 973 321 533

Do přihlášky je nutné uvést název základní školy a ORP pod které škola spadá, jméno odpovědné osoby za školu, včetně telefonního spojení a emailové adresy (musí být starší 18 let a bude následně kontaktována)

Při přípravě a v případě pořádání školních či oblastních kol je možné inspiraci i vědomosti čerpat na odkazech:

www.pokos.army.cz

www.army.cz

www.msmt.cz

Přiložené soubory: 

Nahoru