Vítejte na stránkách Krajského vojenského velitelství České Budějovice

Krajské vojenské velitelství České Budějovice

Krajské vojenské velitelství České Budějovice (dále jen KVV Č. Budějovice) bylo zřízeno 1.1.2005 na základě zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) jako vojenský správní úřad. V čele krajského vojenského velitelství je ředitel, kterým je voják z povolání, o jeho služebním zařazení rozhoduje ministr obrany. Vykonává státní správu podle výše citovaného zákona. Jeho místní říslušnost se řídí místem trvalého pobytu fyzických osob nebo sídlem právnických osob. Územním obvodem KVV Č. Budějovice je území Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích. Jako vojenský orgán současně plní úkoly obrany státu. Zřizovatelem a odvolacím orgánem je Ministerstvo obrany České Republiky.

Adresa a základní kontaktní informace

Výkon státní správy a kontakty na jednotlivé pracovníky

  Pietní akt v bývalém koncentračním táboře Mauthausen

  Publikováno: 10.5.2018 Autor: Miroslav Lyga

  6. května 2018 - příslušníci Krajského vojenského velitelství České Budějovice se spolu s velvyslankyní České republiky v Rakousku Ivanou Červenkovou zúčastnili pietního aktu v bývalém koncentračním táboře Mauthausen u příležitosti 73. výročí jeho osvobození.

  Finále cvičení Hradba 2018 obstarala budějovická pěší rota aktivní zálohy

  Publikováno: 26.4.2018 Autor: Miroslav Lyga

  26. 4. 2018 – Zajistit ochranu hráze vodního díla Lipno a posílit hlídky Policie České republiky na zelené hranici.

  Záložníci pěší roty AZ KVV České Budějovice se zapojili do cvičení Hradba 2018.

  Publikováno: 23.4.2018 Autor: Miroslav Lyga

  V sobotu 21. dubna 2018 se na nádvoří Krajského vojenského velitelství v Českých Budějovicích již od brzkého rána sjížděli vojáci pěší roty Aktivní zálohy KVV České Budějovice. V rámci největšího cvičení jednotek AZ Armády České republiky HRADBA 2018 se zapojí do její čtvrté, závěrečné fáze.

  Nahoru