Vítejte na stránkách Krajského vojenského velitelství České Budějovice

Krajské vojenské velitelství České Budějovice

Krajské vojenské velitelství České Budějovice (dále jen KVV Č. Budějovice) bylo zřízeno 1.1.2005 na základě zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) jako vojenský správní úřad. V čele krajského vojenského velitelství je ředitel, kterým je voják z povolání, o jeho služebním zařazení rozhoduje ministr obrany. Vykonává státní správu podle výše citovaného zákona. Jeho místní říslušnost se řídí místem trvalého pobytu fyzických osob nebo sídlem právnických osob. Územním obvodem KVV Č. Budějovice je území Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích. Jako vojenský orgán současně plní úkoly obrany státu. Zřizovatelem a odvolacím orgánem je Ministerstvo obrany České Republiky.

Adresa a základní kontaktní informace

Výkon státní správy a kontakty na jednotlivé pracovníky

  Další termín školení POKOS

  Publikováno: 7.2.2018 Autor: Zdeněk Navrátil

  Další termín školení u KVV České Budějovice je plánován na 8. března 2018 od 08:00 do 12:00 hodin.

  Příslušníci vojenských útvarů a zařízení z Českých Budějovic předali finanční dar Arpidě

  Publikováno: 26.1.2018 Autor: Josef Štěpánek

  Arpida je centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením. Působí v Českých Budějovicích a letos slaví 25 let od svého vzniku. Pomáhá rodinám pečujícím o děti, mladistvé a mladé dospělé osoby s tělesným a kombinovaným postižením.

  Zaměstnání pro pracovníky krizového řízení Jihočeského kraje v rámci projektu POKOS

  Publikováno: 16.6.2017 Autor: Josef Štěpánek

  Dne 14. června 2017 pořádalo Krajské vojenské velitelství České Budějovice ve výcvikovém prostoru Boletice zaměstnání pro pracovníky krizového řízení kraje a zájemce z řad pracovníku Krajského úřadu Jihočeského kraje.

  15. ročník střelecké soutěže "O pohár Ředitele KVV České Budějovice"

  Publikováno: 9.6.2017 Autor: Josef Štěpánek

  Dne 8. června 2017 proběhl již 15. ročník střelecké soutěže "O pohár ředitele Krajského vojenského velitelství České Budějovice". Soutěž je určena pro pozvaná družstva z partnerských útvarů a zařízení AČR, integrovaného záchranného systému a ostatních spolupracujících složek.

  Nahoru