Vítejte na stránkách Krajského vojenského velitelství České Budějovice

Krajské vojenské velitelství České Budějovice

Krajské vojenské velitelství České Budějovice (dále jen KVV Č. Budějovice) bylo zřízeno 1.1.2005 na základě zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) jako vojenský správní úřad. V čele krajského vojenského velitelství je ředitel, kterým je voják z povolání, o jeho služebním zařazení rozhoduje ministr obrany. Vykonává státní správu podle výše citovaného zákona. Jeho místní říslušnost se řídí místem trvalého pobytu fyzických osob nebo sídlem právnických osob. Územním obvodem KVV Č. Budějovice je území Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích. Jako vojenský orgán současně plní úkoly obrany státu. Zřizovatelem a odvolacím orgánem je Ministerstvo obrany České Republiky.

Adresa a základní kotaktní informace

Výkon státní správy a kontakty na jednotlivé pracovníky

  Školení učitelů základních škol

  Publikováno: 27.2.2017 Autor: Josef Štěpánek

  Dne 30. března 2017 opět Krajské vojenské velitelství proškolí učitele základních škol k problematice přípravy občanů k obranně státu. Příprava občanů k obraně státu (POKOS) je nedílnou součástí plánování obrany státu.

  Součinnostní porada ke cvičení Safeguard Temelín 2017

  Publikováno: 24.2.2017 Autor: Josef Štěpánek

  V letošním roce se opět příslušníci pěší roty aktivní zálohy České Budějovice spolu s Vojenskou policií a 25. protiletadlovým raketovým plukem zapojí do ochrany Jaderné elektrárny Temelín v rámci cvičení Safeguard Temelín 2017.

  Výroční zpráva za rok 2016

  Publikováno: 21.2.2017 Autor: Josef Štěpánek

  Dne 21. února 2017 byla zveřejněna výroční zpráva Krajského vojenského velitelství České Budějovice o poskytování informací dle zákona č.

  Předání daru děstkému centru Arpida

  Publikováno: 27.1.2017 Autor: Josef Štěpánek

  Pracovníci krajského vojenského velitelství a vojenských zařízení samostatného dislokačního místa České Budějovice mezi sebou opět uspořádali sbírku finančních prostředků na podporu Dětského centra ARPIDA České Budějovice. Vybranou částku 33 500,- Kč ředitel KVV osobně předal dne 24.

  Nahoru