Úvodní stránka > Příprava občanů k obraně státu - POKOS

Příprava občanů k obraně státu - POKOS

Příprava občanů k obraně státu (POKOS) je nedílnou součástí plánování obrany státu. Zákonná povinnost občanů bránit svou vlast nezanikla ani s profesionalizací Armády České republiky. Systematická a diferencovaná příprava občanů k obraně státu je jedním z předpokladů vytvoření potřebných schopností k zajišťování obrany jednotlivců i celé společnosti.

V současném právním řádu je příprava občanů k obraně státu řešena zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 52 tohoto zákona je příprava občanů k obraně státu dobrovolná a má charakter vzdělávání, není-li zákonem nebo jiným právním předpisem stanoveno jinak.

Provádění přípravy občanů k obraně státu řídí Ministerstvo obrany, na přípravě občanů k obraně státu se mohou podílet i občanská sdružení, církve, náboženské společnosti a další právnické osoby v součinnosti s příslušnými krajskými a obecními úřady.

Bližší informace jsou na stránkách Ministerstva obrany: http://www.pokos.army.cz/

Na akreditované školení pro učitele základních a středních škol se nově mohou přihlásit rovněž studenti pedagogických fakult. Školení je bezplatné.

15. června 2015 Krajské vojenské velitelství České Budějovice provedlo školení učitelů základních škol k problematice přípravy občanů k obraně státu (POKOS).

8. listopadu 2016 bylo proškoleno 6 učitelů základních škol.

30. března 2017 bylo proškoleno 35 učitelů základních škol.

2. listopadu 2017 bylo proškoleno 6 učitelů základních škol.

4. října 2018 bylo proškoleno 11 učitelů základních škol.

Další termín školení u KVV České Budějovice je plánován na rok 2019. Konkrétní termín bude ještě upřesněn. Přihlásit se je možné na email: kvvcb@army.cz. Přihlásit se je možné ještě den před konáním školení.

Problematika POKOS je rozebrána i na https://twitter.com/pokos_army_cz.

Informace k přípravě občanů k obraně státu Vám na Krajském vojenském velitelství České Budějovice mohou poskytnout:

prap. Mgr. Petr Daňhel, tel.: 973 321 244

prap. Petr Švaňa, tel: 973 321 533

prap. Miroslav Lyga, tel: 973 321 223

Příručka pro učitele základních škol k problematice přípravy občanů k obraně státu (POKOS):

Nahoru